Danh sách những trang đã Pending

@Hệ Thống Tổng hợp những trang đã Pending, ngừng tt, đã scam để ae cùng theo dõi nhé. Cập nhật liên tục thường xuyên hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng và hàng năm luôn

Dưới dây là những trang đã Scam, Pending và có một vài trang chúng nó chưa đóng trang và nó có thể là cái bẫy với những người không biết, vì thế các bạn hãy vào đây tham khảo, nếu thấy nó đã có trong danh sách này, thì điều đó có nghía là không nên vào nữa nhé. Tôi sẽ rất cám ơn nếu các bạn để lại bình luận bên dưới, nếu phát hiện nó chưa được hiển thị danh sách ở đây.

▶️ 4-xGlobal LTD 
▶️ AgroPower 
▶️ AlCrypton
▶️ AlgoTrade 
▶️ AthenaBitCoin 
▶️ Bintel.biz
▶️ Bit Finance Investment
▶️ Bit11
▶️ Bitcoinbase.io
▶️ BitCoinBooster 
▶️ Bit-Invasion  
▶️ Bitochain
▶️ Bits Chain 
▶️ Bitshell.io
▶️ Bit-Token 
▶️ Bitup.ltd 
▶️ BlueInvestCorp 
▶️ Btcarb Ltd 
▶️ BTCTouch 
▶️ Btrader
▶️ BuildWall 
▶️ BulTruckLtd 
▶️ Bytenance.com
▶️ Capitaa Holdings LTD 
▶️ Capital-fx LTD 
▶️ CaribbeanDream 
▶️ Cloudware
▶️ Coinmajor.net
▶️ Crypset.biz 
▶️ Cryptise 
▶️ Crypto Bear Ltd
▶️ Crypto Btc Trade Limited 
▶️ Crypto Deal 
▶️ EarnHigh
▶️ Easy Cash Money 
▶️ EcstasyFashions
▶️ Enzo Invest 
▶️ EtHup  
▶️ ExGlobal 
▶️ Exstone.io
▶️ FinoRion 
▶️ FirstTradingPlatform 
▶️ Flexmining.ltd
▶️ Fortune6 
▶️ Freedomlimited.co.uk
▶️ Glacier One Limited
▶️ Golden Star 
▶️ HighYieldInvestmentProgram 
▶️ HourHighYield 
▶️ HourlyBit.Top
▶️ HourlyPay
▶️ H-pay
▶️ H-pay.biz
▶️ Integra Trade 
▶️ Investium 
▶️ Iowa Fund 
▶️ JetNodes 
▶️ Kriptonit 
▶️ LetsProfit 
▶️ Lions-crypto.com
▶️ MarineLine 
▶️ Mizzleincome.io
▶️ Modern Invest 
▶️ Mph-One 
▶️ Native-inv.biz
▶️ NvesToro 
▶️ Pacific Insurance LLC 
▶️ PAOcard 
▶️ Profitinity 
▶️ Proprofit
▶️ Queen Coin Company 
▶️ Rainbow Trade 
▶️ Rapid Trade 
▶️ Rudis9 
▶️ SaveMore
▶️ SigmaTrade Corp. LP 
▶️ Signum Trade 
▶️ SmartMine 
▶️ Tessline
▶️ TopGrains Farm 
▶️ TradeBull Limited 
▶️ Trade-Ing 
▶️ Universe-of-investments
▶️ USD Profit 
▶️ Venox 
▶️ WaveRider 
▶️ WhalesFinance 
▶️ Wolfs Capital 
▶️BITcoin Club 
▶️BitOnic 
▶️BTCBinary 
▶️Buildon 
▶️Capitalinvest-Trade 
▶️CargoChain 
▶️CryptoHands 
▶️Dorrix 
▶️GetBitOne 
▶️Mega Passive Cycler Ltd 
▶️Node Bay Ltd. 
▶️Secured Funds Ltd 
▶️VixCrypto 
▶️Way-Capital 

▶️ Đang tiếp tục cập nhật,.....

51571 lượt xem | 15/06/19 - 20:14:57
Bình Luận
Thêm bình luận
Bình luận mới nhất
Các tin liên quan