PP học lịch sử nhanh nhất là đây

@Hệ Thống Do vậy, để đạt điểm cao bằng hình thức TNKQ đối với môn Lịch sử, học sinh cần hiểu các hình thức ra đề câu trắc nghiệm từ đó có cách

TNKQ (Trắc nghiệm khách quan) trong KTĐG (kiểm tra đánh giá) kết quả học tập môn Lịch sử có thể được đặt dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể thấy yếu tố quyết định bài trắc nghiệm là các câu hỏi. Có nhiều loại câu hỏi trong một bài trắc nghiệm. Tuy nhiên đối với môn Lịch sử có thể sử dụng một số loại trắc nghiệm sau:
Câu hỏi lựa chọn: Các câu hỏi lựa chọn là loại câu hỏi, trong đó có phần gốc và phần trả lời. Phần gốc là một câu dẫn, tạo cơ sở cho sự lựa chọn. Phần trả lời là các phương án cho sẵn, trong đó có một phương án đúng nhất theo nội dụng của phần dẫn, còn có các phương án khác có tác dụng gây nhiễu. Trong một câu hỏi lựa chọn, tốt nhất là nên có 3-5 phương án lựa chọn.
Trắc nghiệm Đúng – Sai:
Loại câu hỏi khẳng định hay phủ định về một vấn đề nào đó. Học sinh phải đọc, suy nghĩ và nhận định lời khẳng định hoặc phủ định đó là đúng hay sai.
Câu hỏi đúng sai, rất phù hợp để hỏi những sự kiến, thuật ngữ và các kiến thức có quan hệ nhân quả. Tuy nhiên, chúng không phù hợp khi dùng để đo các kiến thức có tính suy luận cao. Mặt khác, câu đúng-sai dễ khuyến khích người trả lời phỏng đoán. Vì vậy, trong bài trắc nghiệm nếu sử dụng dạng này cần có kỹ thuật thiết kế câu hỏi.
Loại câu trắc nghiệm điền khuyết:
Là loại câu hỏi trong đó có một câu hoặc 1 đoạn văn có nhiều chỗ trống, nhiệm vụ của HS phải bổ xung một từ, một cụm từ, số liệu hay ký hiệu còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu hoặc đoạn văn đó.
Câu hỏi điền thế có nhiều ưu điểm như dễ soạn thảo và thích hợp để đo lường các dữ kiện. Vì các câu hỏi trả lời không cho sẵn nên tránh được sự gợi ý , đoán mò. Nhược điểm của của loại câu điền khuyết là khó có thể thể hiện tư duy, tính sáng tạo của HS.
Câu ghép đôi: Câu ghép đôi là câu hỏi có hai phần: Phần dẫn và phần trả lời. Phần dẫn thường ở bên trái, là các câu các mệnh đề nêu thuật ngữ, nội dung, định nghĩa, ...Phần trả lời ở bên phải cũng bao gồm các câu mệnh đề...mà nếu được ghép đúng vào mệnh đề dẫn ở bên trái sẽ trở thành một phương án đúng, một ý hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của người học là ghép mệnh đề ở phần trả lời vào mệnh đề vào mệnh đề ở phần dẫn. Để tăng độ khó của câu trắc nghiệm GV nên đưa số câu phần trả lời nhiều hơn số câu ở phần dẫn.
Câu trả lời ngắn: Câu trả lời ngắn là câu hỏi trong đó các câu trả lời có tính xác định cao. Người trả lời có thể ghi kết quả rất nhanh ra giấy hoặc trên máy tính
Câu trả lời ngắn khác câu tự luận ở chỗ trong câu trả lời ngắn các phương án trả lời rất ngắn ngọn, cung cấp thông tin và sự kiện có trong bài học.
Câu trả lời ngắn có nhiều điểm mạnh của câu hỏi khách quan. Mặt khác tạo cơ hội để học sinh linh hoạt trong cách trả lời. Các câu hỏi loại này cũng dễ soạn thảo. Độ tin cậy của người chấm bài cao hơn so với bài tự luận.
Học tập lịch sử là cơ hội để học hiểu về quá trình, trình tự, nội dung về diễn biến trong quá khứ. Các sự kiện, hiện tượng lịch sử, biến cố lịch sử… không phải xuất hiện một cách tuỳ ý, hoàn toàn ngẫu nhiên mà chính là sản phẩm của những điều kiện lịch sử nhất định, có những mối quan hệ nhân quả nhất định, tuân theo những quy luật nhất định. Do vậy, để đạt điểm cao bằng hình thức TNKQ đối với môn Lịch sử, học sinh cần hiểu các hình thức ra đề câu trắc nghiệm từ đó có cách thức để hoàn thiện bài thi được tốt nhất.
75607 lượt xem | 31/07/19 - 10:24:45
Bình Luận
Thêm bình luận
Bình luận mới nhất
Các tin liên quan
Biết điều này sẽ học bộ môn lịch sử tốt hơn

@Admin: Hệ Thống Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh đọc hiểu một đoạn văn bản, rồi tìm ý chính của đoạn văn đó. Ở đây, câu đề dẫn sẽ cho trích dẫn một đoạn tư liệu trong sách giáo khoa, hoặc một đoạn văn

61188 | 0 | 05/08/19
E-learning là gì Cách thức xây dựng E-learning

@Admin: Hệ thống 2 E-learning (electronic learning) là một loại hình đào tạo hướng tới thực hiện tốt mục tiêu học tập, trong đó có sự tương tác trực tiếp giữa người dạy với người học cũng như cộng

777134 | 0 | 08/07/19
Một số loại câu hỏi TNKQ thường gặp

@Admin: Hệ thống 2 Về nguyên tắc, đối với người có kinh nghiệm thì bất kỳ một nội dung nào cần kiểm tra, đánh giá đều có thể được thể hiện vào một câu hỏi trắc nghiệm theo một loại câu

93546 | 0 | 07/07/19
Mẹo làm bài trắc nghiệm đạt điểm cao

@Admin: Hệ Thống Xu hướng cuộc sống càng hiện đại nên như một điều tất yếu, giáo dục cũng cập nhật sự thay đổi kịp thời của mình trong hình thức tổ chức

35320 | 0 | 24/08/19
LOẠI CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG hoặc SAI

@Admin: Hệ thống 2 Với đặc trưng của phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan yêu cầu người học phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo các phương án trả lời có

105786 | 0 | 08/07/19
Xây dựng câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn

@Admin: Hệ Thống Câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn không chỉ được dùng ở khâu kiểm tra đánh giá mà còn được dùng ở các khâu: dạy bài mới, củng cố, hoàn thiện,

104789 | 0 | 24/07/19